CÓ NÊN MỞ THÊM NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI MỚI VÀO LÚC NÀY Ở VIỆT NAM HAY KHÔNG?