• Home »
  • THỦ TỤC LUẬT »
  • Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định

Chỉ thị về việc nghiêm cấm dùng công quỹ làm quà biếu và chiêu đãi khách sai quy định