LUẬT DOANH NGHIỆP

thay-doi-thong-tin-dang-ky-thue

Thành lập công ty-Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, “nóng” vấn đề quản trị công ty

16 / July / 2014

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi, “nóng” vấn đề quản trị công ty (ĐTCK) Không nằm ngoài dự đoán, các vấn đề về quản trị DN liên quan đến công ty cổ phần vẫn là những chủ đề gây nhiều tranh luận trong dự thảo Luật ...

Đọc thêm...

LUẬT LAO ĐỘNG

Tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện Lao động

27 / August / 2012

Mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp cao do hai bên có lợi ích đối lập nhau. Song, mâu thuẫn đối lập đó đã đủ điều kiện để trở thành ...

Đọc thêm...

LUẬT THƯƠNG MẠI

tải xuống

Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 21/06/2012

1 / September / 2012

Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 21/06/2012 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 16/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012   LUẬT QUẢNG CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ...

Đọc thêm...