LUẬT DOANH NGHIỆP

9c45c9fa1

Nghị định 05/2013/NĐ-CP sửa đổi quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

15 / January / 2013

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2013/NĐ-CP Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2013   NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2010/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 4 NĂM 2010 CỦA CHÍNH ...

Đọc thêm...

LUẬT LAO ĐỘNG

Tư vấn và soạn thảo đơn khởi kiện Lao động

27 / August / 2012

Mối quan hệ giữa người sử dụng lao động và người lao động luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tranh chấp cao do hai bên có lợi ích đối lập nhau. Song, mâu thuẫn đối lập đó đã đủ điều kiện để trở thành ...

Đọc thêm...

LUẬT THƯƠNG MẠI

tải xuống

Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 21/06/2012

1 / September / 2012

Luật quảng cáo số 16/2012/QH13 do Quốc Hội ban hành ngày 21/06/2012 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số: 16/2012/QH13 Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2012   LUẬT QUẢNG CÁO Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội ...

Đọc thêm...